ปฏิบัติการสปายแวร์

แหล่งเรียนรู้

ภาพรวมของการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ

แผงที่ 1: การกำหนดทำความเข้าใจและเผยแพร่สปายแวร์

แผงที่ 2: ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและการทำงานของพีซี

แผงที่ 3: ความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว

แผงที่ 4: การตอบสนองของอุตสาหกรรมต่อสปายแวร์

แผงที่ 5: การตอบสนองทางเทคโนโลยีต่อสปายแวร์

แผงที่ 6: การตอบสนองของรัฐบาลต่อสปายแวร์

การแก้ไขความคิดเห็น