ORGANIZATION CHART

นโยบายการบริหาร

  • สร้างงานให้คนไทย ได้มีงานทำ มีความเป็นอยู่ที่ดี
  • ช่วยเหลือสังคม ปกป้องทรัพย์สิน ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
  • การมอบบริการที่ดีให้กับลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้าคืองานของเรา และเราจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง

Jane Doe

Designer

Jane Doe

Designer

Jane Doe

Designer

Jane Doe

Designer

Jane Doe

Designer

Jane Doe

Designer

Jane Doe

Designer