บริการจาก CIA & CGP

การป้องกันอย่างสูงสุด

CIA กำลังขยายไปสู่ CGP เพื่อส่งมอบบริการความปลอดภัยที่มีความหลากหลาย เพื่อมอบความปลอดภัยสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา CGP คอมแบท การ์ดแอนด์พาโทรล (บริการรักษาความปลอดภัย)

ความปลอดภัยขั้นสูง

CGP ให้บริการที่ยอดเยี่ยม

ดูแลโดย Mr. Damien Okeeffe ผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการป้องกันมามากว่า 40 ปี

ลูกค้าของเราจะได้รับความคุ้มครองสูงสุดเพื่อให้ลูกค้าและพนักงานรู้สึกมั่นใจ

CGP Combat Guards มีทักษะในการสื่อสารที่ดีมีความเป็นมิตรสุภาพและเป็นมืออาชีพ

“Combat Guards”

“Combat Guards” เห็นถึงความจำเป็นของการประเมินความเสี่ยงในสถานประกอบการ จึงจัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม ให้เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้และลดอันตรายในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันความสูญเสียให้ได้มากที่สุด