บริการเช่ารถหรู

บริการรับส่งระดับพรีเมียมของเรา

เราให้บริการอะไรบ้าง

  • รับส่งสนามบินและโรงแรม
  • บริการคนขับรถ
  • รถมินิบัสและรถบัสใหญ่
  • รถลีมูซีน
  • ภายในพื้นที่หรือระยะไกล
  • รับส่งผู้อยู่อาศัย
  • โรงแรมและรีสอร์ท
  • รถไฟ, ขนส่ง และสถานีรถบัส
  • บริการส่งถึงประตูบ้าน
  • ประชุมธุรกิจ