ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)
คุณสมบัติ
  • มีใบอนุญาตการเป็นรปภ
  • มีใบประกาศผ่านการฝึกอบรมต่างๆ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • เคยผ่านงานรปภ.มาก่อน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
  • ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 22-45 ปี
  • ส่วนสูง 160 ซม. ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
  • ไม่เคยผ่านคดีอาญา คดีร้ายแรงและไม่เคยต้องโทษเกี่ยวกับยาเสพติด
  • มีความซื่อสัตย์ ขยัน มีความกระตือรือร้น อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ดี
ชนิดการว่าจ้าง
เต็มเวลา, สัญญาจ้าง
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันและเวลาการทำงาน
ตามตกลง
วันที่ลงประกาศ
ธันวาคม 13, 2020
บันทึกเป็นไฟล์ PDF
Close modal window

Position: เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!