ตำแหน่ง
ธรุการแอดมิน
คุณสมบัติ
  • เคยทำงานด้านเอกสาร สามารถใช้โปรแกรมออฟฟิศเบื้องต้นได้
  • ไม่จำกัดเพศ อายุ 22-45 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถสื่อสาร พูดคุย ภาษาอังกฤษได้ดี
  • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และรับผิดชอบในหน้าที่
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม และมีใจรักบริการลูกค้า
  • การศึกษา อนุปริญญา - ปริญญาตรี
ชนิดการว่าจ้าง
เต็มเวลา
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันและเวลาการทำงาน
วันจันทร์ - เสาร์ 08:30 - 17:30
วันที่ลงประกาศ
ธันวาคม 11, 2020
บันทึกเป็นไฟล์ PDF
Close modal window

Position: ธรุการแอดมิน

Thank you for submitting your application. We will contact you shortly!