ตรวจจับการเดินทางๆรถยนต์ด้วยเครื่องนำทาง

ตรวจจับในทุกสถานที่

ปัจจุบันยานพาหนะจำนวนมากติดตั้งตัวติดตาม GPS ในรถยนต์ซึ่งใช้ระบุตำแหน่งใดๆบนโลก (GPS) และเครือข่ายเซลลูลาร์เพื่อตรวจสอบและรายงานตำแหน่งที่แม่นยำของยานพาหนะที่ติดอยู่ เครื่องติดตาม GPS เป็นที่นิยมในหมู่ บริษัท ยานพาหนะและรถแท็กซี่รวมถึงเจ้าของรถแต่ละรายเนื่องจากช่วยในการติดตามการโจรกรรมและการตรวจสอบยานพาหนะ ตัวติดตามเหล่านี้ส่วนใหญ่จะถูกเพิ่มโดยเจ้าของรถ แต่เป็นไปได้ที่บุคคลจะติดตั้งยานพาหนะด้วยอุปกรณ์ดังกล่าวโดยไม่ได้รับความรู้หรือความยินยอมจากเจ้าของรถ หากคุณสงสัยว่ารถของคุณติดตั้งเครื่องติดตาม GPS โดยที่คุณไม่รู้ตัว เรามีขั้นตอนง่ายๆในการตรวจสอบว่าคุณกำลังถูกติดตามหรือไม่