ติดตามสาเหตุการขาดงานของพนักงาน

แจ้งล่วงหน้าหรือไม่แจ้งดีนะ

การจัดการกับพนักงานถือเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ อย่างไรก็ตามเมื่อเราพูดถึงรายละเอียดและการบังคับใช้กฏระเบียบเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการขาดงานหรือการประพฤติมิชอบ คุณจะพบว่างานมีความง่ายและราบรื่นขึ้น แต่สิ่งนี้อาจนำไปสู่ความเสียหายอย่างมากต่อธุรกิจของคุณ รวมถึงการเสียเวลาและทรัพยากร ในขณะที่คุณพยายามหาทางแก้ปัญหาที่เหมาะกับองค์กรของคุณ ซึ่งในบางครั้งอาจช่วยให้การทำงานในแต่ละวันของคุณราบรื่นขึ้นไปอีกก็ได้

อะไรที่ควรคำนึงถึง

คำจำกัดความของการขาดงานของพนักงาน คือความล้มเหลวของพนักงานที่ได้รับเงินเดือน สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ปัญหาต่างๆที่จะตามมา ซึ่งเกิดได้กับทุกธุรกิจ ถึงแม้ว่าในบางครั้งการขาดงานจะเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฏระเบียบของบริษัทแล้วก็ตาม แต่หากปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นเวลาที่ยาวนาน ซึ่งปัญหาเช่นนี้ควรที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

ซึ่งนั่นก็สามารถแตกประเด็นได้เป็นสองอย่างดังนี้

การขาดงานอย่างไร้สาเหตุ: การขาดงานชนิดนี้อาจเกิดมาจากปัญหาที่ชอบด้วยเรื่องกฎหมายเช่นการลาเพื่อคลอดบุตรหรือการลาเพื่อเหตุผลต่างๆ หรือแม้จะเป็นการลาเนื่องมาจากการเจ็บป่วยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการลาลักษณะนี้มักเป็นการลาล่วงหน้า หรือมาพร้อมกับบันทึกของแพทย์เพื่อยืนยันสาเหตุที่เฉพาะเจาะจงเหตุผลและมีการกำหนดระยะเวลาในการกลับมาทำงานตามปกติ

การขาดงานที่ดูผิดปกติ: ในทางกลับกันการขาดงานเป็นเวลานานโดยไม่แสดงหลักฐานหรือมีการแจ้งลาล่วงหน้า ซิ่งนี้คือปัญหาโดยตรงกับบริษัท การลาประเภทนี้อาจเกิดมาจากเหตุผลหลายประการ แต่การไม่ปรากฏตัวในที่ทำงาน ละทิ้งหน้าที่ของตน หรือการโยนภาระในงานของตนให้กับเพื่อนร่วมงานอื่นๆ ซึ่งสาเหตุดังกล่าวส่งผลต่อรายได้ที่พวกเขาจะได้รับ

หากบุคคลนั้นแกล้งทำเป็นเจ็บป่วยหรือใช้ประโยชน์จากการลาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้รับอนุมัติควรได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุด

นอกจากนี้การประพฤติที่มิชอบของพนักงานแล้ว ยังมีเหตุการณ์ที่ร้ายแรงกว่า ซึ่งรวมถึง:

การประพฤติมิชอบทั่วไป: เป็นการกระทำที่กระทำโดยไม่มีเจตนาที่เป็นอันตราย แต่จะถูกเก็บไว้ในแฟ้มเป็นการละเมิดหรือบันทึก ซึ่งรวมถึงความล่าช้าในการมาทำงาน การขาดงานซ้ำๆ การทำงานที่ไม่เสร็จสมบูรณ์ให้ลุล่วงตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงาน

การประพฤติมิชอบขั้นต้น: เป็นการกระทำที่กระทำโดยมีเจตนาและมีความร้ายแรงพอที่จะถูกไล่ออกหรืออาจต้องมีการไล่ออกในทันที ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินชดเชยใดๆ สิ่งเหล่านี้อาจร้ายแรงพอ ๆ กับการโจรกรรม ความเสียหายต่อทรัพย์สินการทำร้ายร่างกาย การใช้ยา และแอลกอฮอล์และที่แย่กว่านั้น

การดำเนินการกับการประพฤติที่มิชอบเช่นนี้ อาจส่งผลให้พนักงานถูกดำเนินการทางกฎหมาย หรือร้องเรียนการจ้างงานอย่างเป็นทางการกับ บริษัท ของคุณหากคุณไม่รีบดำเนินการอย่างถูกต้อง

เหตุการณ์เช่นนี้จะส่งผลกระทบใดให้กับบริษัทของคุณได้บ้าง

พนักงานเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของธุรกิจของคุณอย่างไม่ต้องสงสัย พวกเขาเป็นตัวแทนของ บริษัท ซึ่งคุณต้องมีความไว้วางใจกับข้อมูลที่จะไม่ถูกแพร่งพรายให้กับบริษัทคู่แข่งได้ทราบ

หากการประพฤติมิชอบดังกล่าวยังมีอยู่ สิ่งนี้อาจส่งผลเสียต่อขวัญและกำลังใจของพนักงานคนอื่นๆ ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงในวิชาชีพของคุณและก่อให้เกิดปัญหาในการดำเนินงานในแต่ละวันได้

ในทุกธุรกิจไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่มักจะมีความเสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบของพนักงานที่จะไม่มีวันหมดไป ซึ่งมีตั้งแต่การลักขโมยและความเกียจคร้าน และการหลอกลวงหรือการก่อวินาศกรรมหรือการทำร้ายที่รุนแรงมากขึ้น น่าเสียดายที่หากเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง อาจส่งผลกระทบต่อการเงินของ บริษัท และทำให้การทำงานของพนักงานคนอื่นๆหยุดชะงัก

สิ่งนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดการในกรณีที่พนักงานขาดงาน และมีความประพฤติที่มิชอบอย่างรวดเร็ว และอย่างมีประสิทธิภาพ

ฉันจะจัดการมันได้อย่างไร?

การแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลต้องทำอย่างละเอียดและเอาใจใส่อย่างดีที่สุด อย่างไรก็ตามเมื่อต้องจัดการกับปัญหาเช่นการขาดงานอย่างต่อเนื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการเชิงรุกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำเดิมอีกต่อไป

อย่างน้อยที่สุดควรเริ่มต้นจาก

การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ: ก่อนอื่นสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเมื่อต้องจัดการกับปัญหาของพนักงาน และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อคุณตรวจสอบปัญหากับตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลและทีมที่ปรึกษากฎหมายแล้ว การปรึกษาทีมสืบสวนมืออาชีพก็สามารถช่วยยืนยันได้ว่าจำเป็นต้องใช้หลักฐานอะไรและต้องใช้วิธีการใดในการแก้ไขปัญหา

การรวบรวมหลักฐาน: ขั้นตอนต่อไปคือการรวบรวมหลักฐานสำคัญเพื่อดำเนินการต่อไป ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเผชิญหน้า ซึ่งเราจะตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าหลักฐานที่เรารวบรวมนั้นมีรายละเอียดเกี่ยวข้องและแน่นหนามากพอ

การดำเนินการทางวินัย: เมื่อคุณพร้อมดำเนินการอาจเริ่มต้นจากการบันทึกและเตือนด้วยวาจาไปจนถึงการเลิกจ้างทันทีและการปฏิบัติตามกฎหมายหรือการฟ้องร้อง

ฉันสามารถป้องกันและลดปัญหาได้อย่างไร

การดำเนินการเพื่อป้องกันกับปัญหาจากพนักงาน ถือเป็นเรื่องธรรมดาและมักจะซับซ้อนสำหรับหลาย ๆ ธุรกิจ หากคุณเคยจัดการกับปัญหาในอดีตหรือปัจจุบันมาตรการป้องกันง่ายๆ ได้แก่ -

การป้องกันอย่างรอบคอบ: แม้ว่าจะไม่มีการรับประกันว่าปัญหาจะไม่เกิดขึ้นการถามและการติดตามข้อมูลอ้างอิงจะช่วยให้คุณมีโอกาสที่ดีขึ้นในการจับพนักงานที่มีปัญหาก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาที่มีความใหญ่ขึ้น

การปรับรูปแบบการทำงาน: การดำเนินการขยายระยะเวลาทดลองงานสำหรับการจ้างงานจะช่วยให้คุณเข้าใจลักษณะนิสัยและความถนัดของพนักงานได้ดีขึ้น ก่อนที่จะมุ่งมั่นจ้างงานอย่างถาวร นอกจากนี้ยังสามารถที่จะรวมไปถึงความคิดเห็นที่ไม่ระบุตัวตนหรือส่วนตัวจากเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับกรณีต่างๆประจำวันได้อีกด้วย

การฝึกอบรมและการเตรียมความพร้อม: การกำหนดจรรยาบรรณ สามารถช่วยให้มีความชัดเจนขึ้นได้ว่าพฤติกรรมใดที่เพื่อนร่วมงานต้องการ ซึ่งช่วยให้พนักงานทุกคนเข้าใจหลักการทำงานมากขึ้น และช่วยส่งเสริมแนวทางการทำงานร่วมกันให้ดียิ่งขึ้น

ฉันสามารถที่จะตรวจสอบได้อย่างไร

สิ่งนี้สามารถจัดการได้ อย่างไรก็ตามมักเป็นกระบวนการที่ละเอียดอ่อน และอาจส่งผลขั้นรุนแรงให้กับบริษัทได้ เนื่องจากต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้พนักงานของคุณดูแปลกแยกและมีขวัญกำลังใจในการทำงานที่ลดน้อยลง

ไม่มีนายจ้างคนใดต้องการกล่าวหาพนักงานที่ป่วยจริงๆ แต่ในบางครั้งคุณเองก็อาจต้องเชื่อในลางสังหรณ์ของคุณบ้าง

วันลาที่หายไปเหล่านี้มักมีเหตุผลโดยตรง จากการที่พนักงานต้องการเวลาว่างเพิ่มขึ้น ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อผลกำไรและผลผลิตของบริษัท ในบางครั้งพนักงานอาจทำงานที่อื่นในขณะที่ได้รับค่าจ้างป่วยจากธุรกิจของคุณ หรือตั้งธุรกิจของตนเองที่แข่งขันกับคุณโดยตรง

เรามีทีมนักสืบส่วนตัวที่มีประสบการณ์และมีทักษะความรู้ในการตรวจสอบข้อสงสัยต่างๆที่คุณมีเกี่ยวกับการขาดงานของพนักงานหรือการประพฤติมิชอบ เพียงแค่พูดคุยถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เราพร้อมที่จะช่วยคุณจัดการ

นักสืบของเราจะช่วยคลี่คลายความสงสัยต่างๆให้กับบริษัทในกรณีการขาดงานของพนักงาน และการประพฤติที่มิชอบ เมื่อได้รับคำสั่งเราจะทำการหาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับบริษัทของคุณ ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์เหตุที่อาจจะเป็นไปได้ทั้งหมด

เราจะใช้การสังเกตและการซักถามอย่างละเอียดและรอบคอบ โดยใช้เทคโนโลยีล่าสุดและวิธีการสืบสวนจะดำเนินการในลักษณะที่ไม่ล่วงล้ำและจะไม่ดึงดูดความสนใจของพนักงานคนอื่นๆ ซึ่งยังคงความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างต่อไป

หลักฐานทั้งหมดจะถูกนำเสนอต่อคุณในรายงานที่ชัดเจนรัดกุมและอนุญาตให้นำไปใช้ในคดีในศาลต่อไป

เรามีประวัติในการสืบสวนและคลี่คลายคดีที่เกี่ยวข้องกับการขาดงานและการประพฤติมิชอบของพนักงานมาหลากหลายคดี และมีลูกค้าองค์กรเดิมๆ จำนวนมากที่มั่นใจในความสามารถของเรา และพร้อมเปิดเผยหลักฐานข้อเท็จจริงเพื่อเป็นผลในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่

ขั้นตอนต่อไปคือ?

หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ ทีมงานของเราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ ด้วยประสบการณ์ระดับมืออาชีพหลายปีเราพร้อมที่จะช่วยให้คำปรึกษา ปรับเทคนิคและวิธีการให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณต่อไป