การวิจัยข้อมูล

การวิจัยและการแก้ไข

ส่วนสำคัญของการดำเนินงาน การตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินการและข้อตกลงในสัญญาหรือข้อตกลงหรือการลงทุนกับบุคคลภายนอก ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการดูข้อมูลเชิงลึกต่างๆ

หากพบปัญหาคุณสามารถตรวจสอบได้โดยตรงและดำเนินการแก้ไข หรือหากปัญหานั้นไม่สามารถทำได้ในกรอบเวลาที่กำหนด ซึ่งคุณสามารถเลือกที่จะหลีกเลี่ยงการทำตามข้อตกลงทั้งหมดได้

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างถี่ถ้วนและสมบูรณ์เป็นงานที่ต้องใช้เวลาและทรัพยากรจำนวนมากเพื่อให้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งอาจส่งผลให้ต้อง "ติดตามอย่างรวดเร็ว" ลงเอยด้วยข้อมูลที่เป็นปัญหา การละเลยปัญหาที่เกิดขึ้นอาจส่งผลลัพธ์ที่ไม่ดีในระยะยาว

นอกจากนี้ควรจำไว้ว่าการตรวจสอบสถานะธุรกิจจัดเป็นภาระผูกพันทางกฎหมายซึ่งหมายความว่าความล้มเหลวในการดำเนินการ อาจทำให้คุณถูกฟ้องร้องหรือต้องถูกสอบสวน

ทำไมถึงมีความสำคัญมากขนาดนี้?

ในขณะที่คำจำกัดความของการตรวจสอบสถานะจะแตกต่างกันไปตามความหมายของธุรกิจองค์กรหรืออุตสาหกรรม ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบถึงหลายฝ่ายและข้อตกลงที่จะเกิดขึ้น

อย่างน้อยที่สุดภาพรวมที่สมบูรณ์ของคู่ค้าที่ดูมีศักยภาพตรงตามมาตรฐาน จะประกอบไปด้วย -

ความเข้ากันได้: ทำให้มั่นใจได้ว่า "เหมาะสม" ในฐานะคู่ค้า

สุขภาพทางการเงิน: ว่าตัวเลขที่รายงานนั้นถูกต้อง

บริบทด้านสิ่งแวดล้อมระดับมหภาค: ที่ตลาดที่กว้างขึ้นทำให้มั่นใจได้ว่าการเป็นพันธมิตรของคุณเหมาะสม

บริบททางกฎหมาย: ไม่มีประเด็นทางกฎหมายที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือองค์ประกอบที่จำเป็นที่ต้องได้รับการพิจารณา

การตลาด: การตลาดของพวกเขาดำเนินการอย่างไรเมื่อเทียบกับธุรกิจของคุณ?

การผลิต: มีปัญหาเกี่ยวกับกำลังการผลิตหรือไม่?

การจัดการ: อาจเป็นเรื่องยากและละเอียดอ่อนที่สุด แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการปัจจุบันเป็นอย่างไรและ "ดำเนินการไปด้วยดี" หรือไม่

ระบบสารสนเทศ: โครงสร้างพื้นฐานไอทีหรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์มีการกำหนดค่าอย่างไร?

การกระทบยอด: จำนวนเงินที่บันทึกในบัญชีของคู่ค้าของคุณตรงกับที่ติดตามในบัญชีแยกประเภทภายในหรือไม่

จำเป็นต้องพูดว่าการดำเนินการตรวจสอบเหล่านี้ต้องใช้เวลาและความเชี่ยวชาญ และการไม่ดำเนินการอย่างเต็มความสามารถอาจทำให้งานของคุณตกอยู่ในภาวะที่อันตรายอย่างร้ายแรง

มันสร้างความเสียหายอะไรได้บ้าง?

ในสถานการณ์ที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นการไม่ดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างถูกวิธีอาจทำให้ธุรกิจของคุณพังไม่เป็นท่า

ปัญหาที่จะเกิดได้แก่:

ความเสียหายด้านชื่อเสียง: หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับการติดต่อกับคู่ค้าของคุณหรือพฤติกรรมของบุคคลในธุรกิจอาจทำให้คุณเสี่ยงต่อภาพลักษณ์ส่วนตัวของคุณ สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการโกงกิน พฤติกรรมที่ไม่ดีหรือการคอร์รัปชั่นทำให้คุณต้องดิ้นรนเพื่อดำเนินการแก้ไข

ต้นทุนทางเศรษฐกิจ: การไม่ตัดสินมูลค่าของข้อตกลงหรือข้อตกลงอาจมาจากต้นทุนทางการเงินที่สำคัญ หากพาร์ทเนอร์แสดงมูลค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนไม่ถูกต้องอาจทำให้คุณต้องแบกรับภาระในการลงทุน นอกจากนี้ยังสามารถเปิดโอกาสให้คุณดำเนินการทางกฎหมายอย่างเป็นทางการ การฟ้องร้องทางแพ่งและอื่น ๆ

ความเสี่ยงที่ยั่งยืน: หากคุณมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอยู่แล้วสิ่งนี้อาจทำให้คุณเปิดรับประเด็นต่างๆได้อีก สิ่งเหล่านี้อาจมีตั้งแต่การดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมาย การกดดันที่ไม่ดี หรือการจัดการที่ไม่เพียงพอซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์หรือจุดขายไม่เหมือนใคร ซึ่งอาจส่งผลให้ถูกปรับหรือสอบถามว่าคุณได้รับผลกำไรโดยตรงจากการกระทำของพวกเขาหรือไม่

ประเด็นทางกฎหมาย: ความล้มเหลวในการตรวจสอบสถานะอย่างเพียงพอจะทำให้คุณถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย การตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสมบูรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างถูกกฏหมาย

คุณจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขได้อย่างไร

การดำเนินการตรวจสอบสถานะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สำคัญในการดำเนินการให้เป็นมาตรฐานที่ยอมรับได้ สมาชิกในทีมของเราสามารถที่จะจัดการได้ แต่เสี่ยงต่อการมีอคติในการฝึกอบรมหรือมีเวลากดดันทำให้ส่งผลกระทบถึงงานของคุณ

อย่างน้อยที่สุดควรดำเนินการอย่างครบถ้วนก่อนการตัดสินใจที่สำคัญกับบุคคลที่สาม เช่นการซื้อกิจการหรือการควบรวมกิจการเพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ในปัจจุบันหรืออนาคตของคุณและเพื่อรักษาชื่อเสียงของบริษัทของคุณอีกด้วย

อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าไม่ใช่ครั้งเดียวที่อาจต้องมีการสอบสวน นอกจากนี้ยังสามารถปรับใช้เพื่อยืนยันความซื่อสัตย์ของพนักงาน ซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมา หรือเพื่อนร่วมงานของคุณได้ด้วย

พูดง่ายๆก็คือถ้าพนักงานของคุณใช้เวลาอยู่ภายนอกบริษัท การตรวจสอบเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องได้รับการจัดการอย่างรวดเร็วที่สุด อย่างไรก็ตามอาจเป็นเรื่องยากที่จะปรับทัศนะคติและมุมมองที่มีต่อบริษัทให้กับพนักงานทุกคนในบริษัท

ข้อต่อไปนี้อาจทำให้การว่าจ้างหรือการจัดหางาน มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์เพิ่มมากขึ้น

ผู้ตรวจสอบมีบทบาทอย่างไร?

ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนในปัจจุบันสิ่งสำคัญในการตัดสินใจอย่างถูกต้อง เช่นการจ้างงานตามสัญญา การจัดโครงสร้างพื้นฐานหรือการตัดสินใจอย่างจริงจังในระยะยาวเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆเช่นการควบรวมกิจการการร่วมทุนการเป็นหุ้นส่วนใหม่หรืออื่นๆ

เรานำเสนอบริการตรวจสอบสถานะธุรกิจแบบครบวงจรเพื่อมอบข้อเท็จจริงให้คุณเพื่อให้ทุกการตัดสินใจของคุณได้รับการสนับสนุนโดยหลักฐานที่ถูกต้อง เรามีทีมนักสืบส่วนตัวที่มีประสบการณ์ซึ่งมีทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการดำเนินการตรวจสอบต่างๆ เพื่อให้คุณมั่นใจกับข้อมูลต่างๆอย่างเต็มที่

นักวิจัยของเราใช้เทคนิคและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากมายเพื่อค้นหาข้อมูลที่คุณจำเป็นต้องรู้ การสืบสวนมักเกี่ยวข้องกับการบัญชีทางนิติวิทยาศาสตร์การตรวจสอบประวัติการค้นหาทรัพย์สินการซื้อขาย และการสังเกตการณ์ ในขณะที่การสอบสวนจะปรับให้เข้ากับสถานการณ์เฉพาะของคุณเสมอ เช่นการสอบสวนอาจรวมถึงการตรวจสอบสถานที่ประกอบธุรกิจ การอยู่ในธุรกิจมานานแค่ไหน ใครเป็นกรรมการ / CCO และภูมิหลังต่างๆ เป็นไปได้ที่อาจจะมีการซื้อเอกสารปลอมทุกรูปแบบจากเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต เช่นหนังสือเดินทาง ใบขับขี่ใบ รับรองคุณสมบัติและอื่นๆ

แนวทางตามความต้องการของเราเพื่อให้ตรงกับแนวทางปฏิบัติในการทำงานในปัจจุบันของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่ในเวลาที่สำคัญที่สุด ลักษณะของการสอบสวนแต่ละครั้งจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี งานแต่ละงานจะได้รับการประเมินเพื่อให้เราสามารถแต่งตั้งผู้ตรวจสอบที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญที่จำเป็นสำหรับความต้องการของคุณ

เราทำงานอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีข้อมูลเพียงพอสำหรับการตัดสินใจโดยข้อมูลที่เรามีจะไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจของคุณ

ติดต่อเรา

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เราพร้อมให้ความช่วยเหลือ ด้วยประสบการณ์หลายปีในการให้การสนับสนุนภาคธุรกิจจำนวนมาก ทีมงานมืออาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีของเราพร้อมให้การดูแลรวมถึงข้อมูลเชิงลึกที่คุณต้องการ

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมโปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราและแจ้งให้เราทราบถึงสิ่งที่คุณต้องการเพื่อแก้ไขปัญหาของคุณหรือปรับการดำเนินการในแบบเฉพาะสำหรับคุณ