ท่าเรือและที่เก็บตู้คอนเทนเนอร์

สถานที่ที่มีความกว้างขวาง

Combat Guards ติดตั้งโดรนสำหรับมองกลางคืนเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกๆ ตารางนิ้วในขณะที่ยามที่อยู่ห่างจากกล่องป้องกันจะถูกควบคุมและติดต่อกับห้องรักษาการณ์ฐานหลักตลอด 24 ชั่วโมง