ระบบกล้องวงจรปิด

CCTV INTRODUCTION

เรากำลังพูดถึงการทำงานร่วมกันของซอฟต์แวร์ชนิดต่างๆเช่น การสั่งซื้อ / การวางแผนงานล่วงหน้า / การติดตามโครงการ การจัดการบุคคลและความรู้เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยภายในโครงการ New Vizion Security (คือหุ้นส่วนของ CIA & CPG) มีเป้าหมายให้โครงการดำเนินการให้ทันภายในเวลาที่กำหนด และควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้

การทำความเข้าใจถึงความต้องการ และเป้าหมายของลูกค้าและการพัฒนาแผนโครงการที่เหมาะสม ล้วนเป็นความพยายามร่วมกันระหว่างลูกค้า ผู้จัดการบัญชี รวมถึงผู้จัดการโครงการ ซึ่งทำหน้าที่เฉพาะ ได้แก่ การป้อนข้อมูล การแก้ไขปัญหาและการเลือกอุปกรณ์กล้องวงจรปิดกับฝ่ายขาย และติดตามความคืบหน้าของทีมติดตั้งกล้องรักษาความปลอดภัย ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่าย ช่างไฟฟ้านักออกแบบ ระบบผู้รับเหมาทั่วไปและผู้รับเหมาช่วงอีกทั้งสถาปนิก และวิศวกรอาคาร

ตลอดการติดตั้งผู้จัดการโครงการด้านความปลอดภัยของเราจะคอยตรวจสอบกำหนดการและประสานการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิดในขณะที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดคุณภาพสูง

การติดตั้งกล้องรักษาความปลอดภัยมีสองประเภท: โครงสร้างใหม่และไซต์ที่มีอยู่ New Vizion Security มีผู้ที่มีประสบการณ์ซึ่งได้รับการพัฒนากระบวนการติดตั้งและขั้นตอนต่างๆ และเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการจะสามารถเสร็จสิ้นได้ตรงเวลาและอยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้วางไว้

ความท้าทายของการก่อสร้างโครงการใหม่ รวมถึงการพดคุยและสื่อสารอย่างต่อเนื่องกับซัพพลายเออร์และร้านค้าย่อยๆ ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้กับโครงการก่อสร้างใหม่ อาจเกิดความล่าช้าของโครงการขึ้นได้ซึ่ง New Vizion Security มีประสบการณ์ที่จะคาดเดาเหตุการณ์และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว ความสามารถในการปรับตัวเพื่อเอาชนะอุปสรรคเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความแตกต่างและทำให้เราได้รับการสนันสนุนอย่างดีจากร้านค้านอกสถานที่ ผู้รับเหมาทั่วไป ตลอดจนเจ้าของธุรกิจและผู้ใช้ระบบ

การติดตั้งกล้องวงจรปิดกับโครงสร้างที่มีอยู่ มีความท้าทายอย่างมาก อาคารหลายแห่งมีความยากต่อการเดินสายไฟและมีเพียงไม่กี่แห่งที่มีการติดตั้งท่อร้อยสายไฟที่ไม่น่าดู การขึ้นรูปลวดพลาสติกหรือช่องเพดานที่ต้องการแก้ไข นี่คือสิ่งที่ New Vizion Security มีประสบการณ์มาอย่างโชคโชน