ไนท์คลับ

สถานที่บันเทิง

เจ้าหน้าที่ของเราจะทำการทักทายและคัดกรองลูกค้าที่คลับ พวกเขาจะคอยปกป้องเจ้าของคลับ พนักงานและแขกของคลับทุกคน และป้องกันการก่ออาชญากรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นภายในคลับ ฝ่ายปฏิบัติการของเราจะประจำและสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา โดยใช้กล้องถ่ายรูปและวิทยุ Combat Guard ทั้งหมดได้รับการฝึกฝนให้รับรู้ถึงภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น แขกที่มีปัญหา เจ้าหน้าที่ของเราประจำด้วยชุดเครื่องแบบและมีความประพฤติที่ดี สุภาพ ทำให้พวกเขาดูโดดเด่น และได้รับความไว้วางใจเสมอมา