พื้นที่ก่อสร้าง

โปรเจคหรู

Combat Guard ติดตั้งอุปกรณ์เฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัยล่าสุด ที่ผสมผสานระหว่างโดรนและกล้อง ครอบคลุมสถานที่ก่อสร้างในทุกจุด การเคลื่อนไหวของฝ่ายปฏิบัติการทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง