คอนโดมิเนียม

ที่อยู่อาศัยและที่พัก

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยถือเป็นจุดติดต่อประสานงานเป็นจุดแรก ณ จุดนี้ถือเป็นปราการด่านแรกที่ผู้บุกรุกจะทำการจู่โจม สำหรับเจ้าหน้าที่ของเรานั้น จะมีการตรวจสอบลิฟต์เป็นประจำ ดูแลรายการเช็คอินและเช็คเอาท์และเพิ่มความมั่นใจว่าผู้เช่าทั้งหมดจะรู้สึกปลอดภัยจากการคุกคาม เราถือปฏิบัติเป็นขั้นตอนมาตรฐาน นอกจากนี้การโจมตีจากอีเมลจะได้รับการป้องกันด้วยเช่นกัน เรามีการตอบสนองในรูปแบบฉุกเฉิน 100% รวมถึงการบาดเจ็บที่เกิดจากไฟไหม้และอันตรายต่างๆที่อาจถึงชีวิต เจ้าหน้าที่ของเราทุกคนจะมีการติดต่อกับศูนย์บัญชาการกลางอย่างต่อเนื่อง มีการเฝ้าระวังและดูแลตลอด 24 ชั่วโมงด้วยความช่วยเหลือจากกล้องถ่ายทอดสดและอุปกรณ์ติดตามส่วนตัวอื่นๆ

For remarkably productive residential security guard services in Thailand, Combat Investigation Agency’s security guards are the ones to be relied upon! There’s no shortage of options when you look for a condominium security solution, but we serve the purpose to the maximum potential. We are your condominium security guard company in Bangkok as all our combat guards trained by highly experienced professionals to attain a higher degree of observation skills, quick reflexes, extensive physical fitness, excellent ability to protect the client and the property, and being honest, loyal and highly disciplined at work.