บริการของ CGP

ฝ่ายปฏิบัติการของเราครอบคลุมสถานที่ดังต่อไปนี้

ห้างสรรพสินค้า

Combat Guard keep security and assist staff & customers. Our guards offer comfort and complacency to employees and customers. Thieves will hesitate about targeting..

คอนโดมิเนียม

ยามเป็นจุดติดต่อแรก พวกเขาเป็นปราการด่านแรกของการทำลายล้างจากผู้บุกรุกและผู้บุกรุกที่ไม่ได้รับอนุญาต เจ้าหน้าที่ต้องคอยตรวจตราลิฟต์คอยเช็คอินและเช็คเอาท์ ..

ไซต์งานก่อสร้าง

Combat Guard equipped with the latest in surveillance & security equipment combination of drones and cameras. To Cover the construction sites.

โรงเรียน

Combat Guard Are highly motivated. In 24 hours of contact with the central control base, he will be monitoring day and night vision cameras, also equipped..

ไนท์คลับ

Our combat guard greet patrons and customers at the clubs; they will protect the club’s founder, employees, and guests. And prevent any criminal activity..

ท่าเรือและที่เก็บตู้คอนเทนเนอร์

Combat Guard are equipped with night vision drones to cover every inch of yards while the guard away from the guard box is controlled and in constant contact..